De tre Bukke Bruse (rev.)

Deltagere

Dato
11-06-2019
Kontaktperson
Karina/Camilla
Kontaktinfo
Kærnehuset i Farum
Antal børn
14

Aldersgrupper

  • 4-årige

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

Børnene har arbejdet med de tre bukke bruse. De har fået læst historien op og udfra den, har de lavet deres egen fortælling i børnesprog, som hænger tilgængeligt for børnene i daginst. Som en naturlig videreudvikling af børnenes fortælling har de lavet en stopmotion-film. Børnene har fået styrket deres fortælleevne, og samarbejdsevne, samt været med i et forløb hvor de har fået ejerskab over et færdigt produkt.

Teknologier

  • 3D printer XYZ
  • Animations Studio - Copenhagen Bombay
  • ipad

Kompetencefelter

  • Sprog & udvikling
  • Maker
  • Medie

Læreplanstemaer

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Social udvikling

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Vi læste de tre bukke bruse op for børnene. sammen med børnene lavede vi en collage, med billeder og børnenes egen fortælling. Derefter producerede en stop motion film, hvor de tegnede bagrunden, de hjalp med at 3d-printe en grøn bro, og styrede selv de tre bukke bruse i filmen. de tog selv billederne på stop motionen.

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

Samarbejde, sproglig udvikling, sociale kompetencer.

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

Vi brugte dialogisk læsning som redskab da vi fortalte historien om de tre bukke bruse. Vi opfordrede børnene til at genfortælle med deres egne ord, hvad historien handlede om udfra billederne. Derefter lavede de selv I-stop-motion ved hjælp af de rekvisitter, som de selv havde lavet til animationsstudio.

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Det har givet anledning til at børnene selv kan lave rekvisitter til animationsstudio. At de selv kan lave en film på i-stop-motion- Vi har været bevidste om hvornår vi som voksne har gået foran, stået ved siden af eller stået bagved i processen.

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

De har lært turtagning, i en proces som er lang. De har lært at respektere hinandens forskellighed når der blev lavet i-stop-motion. De har styrket deres fortælleevne, og ordforråd.