De tre Ozobruser

Deltagere

Dato
22-05-2019
Kontaktperson
Natacha og Sarah (Bøgely)
Kontaktinfo
Bøgely
Antal børn
4

Aldersgrupper

  • 3-årige

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

Børnene skulle lege de tre bukke bruse. Vi startede med at tegne Hitorien på papir, derefter erstattede vi Bukkebruser og trold med ozobotter, trolden havde horn. Der var farvekoder der indikerede hvornår der skulle fortælles hvad i historien. Til det brugte vi taleklemmer. Børnene lærte at inddrage ozobotter i historien og at historier kan fortælles på mange forskellige måder.

Teknologier

  • Ozo-Bot
  • optageklemmer

Kompetencefelter

  • Sprog & udvikling
  • Kode

Læreplanstemaer

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Vi tegnede de tre bukke bruser på et stykke papir. Det blev tegnet med forskellige farver der passede til taleklemmer. Børnene skulle indtale sekvenser til historien, det havde de ikke lyst til, så det blev den voksne der indtalte. Ozobotter kører så på det tegnede og skifter farve. Den farve passer til taleklemmen der fortæller en del af historien.

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

Kodning og præcision. Ved genkendelse af farvekodning skal den rette taleklemmer sættes i gang med historiefortælling.

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

Ved genkendelse og tryghed ved ozobotterne. Verbal guidning.

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Vi tænkte at lade børnene finde deres egen måde at udtrykke historien på. Give dem medindflydelse ved at de indtaler taleklemmerne. De var dog for generte men med tiden tænker vi at der kommer tryghed og lyst til det.

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

Børnene var nysgerrige og synes at det var en sjov måde at fortælle de tre bukke bruse på. De lærte at historier kan fortælles med forskellige figurer og på forskellige måder. (Billedet er fra et personalmøde hvor ideen blev genereret)