Ozobots race

Deltagere

Dato
22-05-2019
Kontaktperson
Rasmus & Lau
Kontaktinfo
33661455, 33661457
Antal børn
10

Aldersgrupper

  • 3-årige
  • 4-årige
  • 5-årige og ældre

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

Vi lavede racerløb med Ozobots, hvor børnene selv tegnede baner. Vi lagde kodekortet så det var tilgængeligt og børnene brugte det flittigt. Vi oplevede, at de ikke gik så meget op i hvilke funktioner som robotterne lavede, men at det var farverne og selve det, at der var bevægelse, som blev et omdrejningspunkt for aktiviteten. Vi oplevede at børnene hjalp hinanden med at tegne, da flere af dem havde problemer med tuschernes udformning. Mange af børnene syntes at det var rigtig sjovt og spurgte i de efterfølgende dage, hvornår vi skulle lege med Ozobots igen.

Teknologier

  • Ozo-Bot

Kompetencefelter

  • Sprog & udvikling
  • Kode

Læreplanstemaer

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Til at starte med satte vi os ved et mindre bord, hvor børnene blev introduceret til Ozobotterne samt tuscher. Vi lavede derefter 2 baner sammen inden børnene selv fik et papir hver, som de helt selv skulle tegne.

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

Begyndende forståelse for systemer og at de valg man foretager har en konsekvens.

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

Børnene forstod ret hurtigt konceptet på deres respektive udviklingstrin og de fik ret hurtigt ejerskab over projektet.

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Projektet var meget ligetil, men det er synd at børnene ikke selv kan aflæse koderne. Det kunne være en hjælp, at visualisere dette for børnene.

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

Det er en god samarbejdsøvelse og en sjov og lærerig oplevelse, som er relativ let tilgængelig og sagtens kan foregå om eftermiddagen, da man kan være mange børn om projektet.