Leg med Ozobot i vuggestue

Deltagere

Dato
22-05-2019
Kontaktperson
Natacha, Bøgely
Kontaktinfo
Via mail Heij@furesoe.dk
Antal børn
4

Aldersgrupper

  • 2-årige

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

Leg med Ozobot i vuggestue

Teknologier

  • Ozo-Bot
  • ipad

Kompetencefelter

  • Kode

Læreplanstemaer

Der er ikke valgt læreplanstemaer til projektet

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Jeg havde på forhånd valgt de fire børn jeg ville have med. Jeg hentede robotter og papir ind på stuen vi havde for os selv. Dernæst snakkede vi om robotter,"jeg viste dem at robotten kunne tændes og den kørte hen til hvert barn og ""hilste"" på det."

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

KENDSKAB OG TRYGHED VED DE SMÅ OZOBOTS

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

Børnene fik selv lov til at se, føle og afprøve ozobotterne. De fandt ud af at den ikke er farlig (Robotter kan andre steder blive opfattet som værende store truende maskiner, transformers m.m) de fik en realistisk oplevelse samt en øget tryghed.

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Jeg har optaget en sekvens , som vil give mig et større indblik i positionering, sprogbrug og organisering. Tanken var at det skulle være let tilgængeligt, sjovt og lærerigt uden at jeg fremstår som den dominerende i aktiviteten. Jeg er spændt på om det blev tilfældet

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

Mit ønske var at børnene skulle se og opleve ozobotter, have en fornemmelse for den kodning at robotten aflæser "min tegning" og give en forundring, fascination der så kan arbejdes videre med.