Historie fortælling med Bee-bots

Deltagere

Dato
22-05-2019
Kontaktperson
Morten og Michala
Kontaktinfo
På Farum Vejgård
Antal børn
5

Aldersgrupper

  • 4-årige

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

At motivere børnene til at indgå i leg og historiefortælling, med teknologi der kræver forståelse for syntaks og algoritme

Teknologier

  • ipad
  • Bee-Bot

Kompetencefelter

  • Sprog & udvikling
  • Kode

Læreplanstemaer

  • Social udvikling

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Den voksne skaber rammen og starter på en historie, hvor 2 af børnene starter med at være hovedpersoner. De får i så stor udstrækning som muligt mulighed for at byde ind med nuancer til historien. Der skal indlægges nogen "bump på vejen" (udfordringer), som skal løses konkret med brug af Bee-bot'erne på en opstillet bane. De 3 andre børn skal hurtigst muligt inddrages, og ha relevante roller og opgaver med bot'erne. Forløbet skal ha lov at udvikle sig i præcis den retning som der er aktuel inspiration til

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

Medskabende i fortælling, og med moderne teknologi som krydderi

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

De er aktivt medskabende af historien

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Det kunne være en Idé at ha en række rekvisitter klar, som børnene kan vælge, og bringe ind i forløbet. Banen beskaffenhed skal improviseres, og behøver ikke at være baseret på felter.

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

Motivationen hos børnene skulle gerne gi sig selv, når de inddrages mest muligt. Mht syntaks og algoritme og Coding: jo mere labyrint agtige miljøer som banen indeholder, jo mere udfordring.