En terning - fra analog til 3D print

Deltagere

Dato
22-05-2019
Kontaktperson
Heidi Nielsen
Kontaktinfo
Heididalgaarden@gmail.com
Antal børn
6

Aldersgrupper

  • 5-årige og ældre

Pædagogiske temaer

Kort beskrivelse

At få en firkant på papir til at blive en fysisk terning, gennem forskellige processer

Teknologier

  • 3D printer XYZ
  • IsoSketch lineal

Kompetencefelter

  • Maker

Læreplanstemaer

  • Natur, udeliv og science

Beskrivelse

Konkret beskrivelse

Børnene starter med at tegne en alm. firkant på et stykke papir. Herefter præsenteres de for Isosketch linealen og de prøver at tegne en terning med brug af linealen. Alternativt kigger de efter en lamineret tegning af en terning. Herefter bygge de en terning med tændstikker/tandstikker og kikærter. Sidste del af processen består i, at børnene 2 og 2 præsenteres for programmet Doodle3D transform - her finder de terningformen og laver hver et print.

Evaluering

Hvilke læringspotentialer så jeg på forhånd i eksperimentet – for mig og for børnene?

For børnene: udvidede deres forståelse af den geometriske form og præsentation af 3D print For de voksne: at gå på opdagelse i at arbejde med 3D print i børnehøjde - giver det mening for dem og hvilke justering skal vi måske lave undervejs.

Hvordan indgik børnene i eksperimentet / aktiviteten?

Skift mellem praktiske opgaver hvor de selv eksperimenterede (voksne bag ved / ved siden af) og mere voksnestyrede tiltag, hvor de blev introduceret i 3D printeren

Refleksioner over egne positioneringer/sprogbrug/organisering

Hvor meget behøver den voksne at vide inden vi går igang - kan jeg tilegne mig viden sammen med børnene undervejs, f.eks. brug af linealen. Skal børnene have deres produkter med hjem så de kan fortælle deres forældre om aktiviteten og det de har beskæftiget sig med? - fordi "når man er i stand til at formidle viden, så har man tilegnet sig viden". Er det vigtigt at have dokumentation/produkter fra aktiviteten udstillet i børnehaven, så børnene kan vende tilbage og kigge på det/tale om det igen.

Refleksioner over læringspotentialet for børnene

Det skal være en proces hvor børnene arbejder sig hen imod 3D printet, som ikke skal stå alene som et produkt. I processen indgår elementer af klassiske discipliner som tegning og konstruktionsleg.