Kompetencefelterne

Teknologierne i Minimakerspace er fordelt på de tre basiskategorier MAKER, MEDIE og KODE. Disse kategorier inddæmmer forskellige kompetencefelter, som tilsammen understøtter en kreativ anvendelse af teknologier i pædagogisk udviklingsarbejde og digital læring med børn. Derudover udvikles der de tre temakasser SPROG & UDVIKLING, MUSIK & BEVÆGELSE og NATUR & TEKNOLOGI. Tanken er at man kan sammensætte, udvælge og udvide sit Minimakerspace, eller arbejde dybere med et bestemt tema i tråd med en særlig pædagogisk profil. Mængden af udstyr i hver kategori kan justeres efter planlægningsmæssige, økonomiske og kapacitetsmæssige hensyn.

MAKER
Fantasien får frit løb, når klippeklisterprojekter får selskab af 3D-printere og skæremaskiner. Fællesnævneren er kreativ skabertrang og vejen fra idé til todimensionel skitse til tredimensionel virkelighed. Makerkultur handler om at realisere sine idéer og dele dem med andre, uanset om man “hacker” noget eksisterende eller laver noget fra bunden.

KODE
Programmering handler om at forstå, hvordan computere omsætter kommandoer til handling. Frem for at skrive programmer med tekst og tal, kan kodningen klares ved at tegne baner med tusch eller sætte digitale byggeklodser sammen. Sammenhængen mellem tal, fart, mængde og afstand bliver fysisk håndgribeligt, når koden straks omsættes til bevægelser og lyde.

MEDIE
I mediezonen lærer man at bruge filmmediet, fotos og digitale medier til at opbygge artikler, som beskriver, forklarer og formidler problemløsning, som man støder på i projektarbejdet. Vi lærer at skrive wiki-artikler, argumentere og dele vores opdagelser med hinanden. Vi redigerer billeder, video og lyd, arbejder med fildeling via forskellige online kanaler og cloudløsninger. Vi lærer, hvordan man udnytter internettet til informationssøgning og til læring, og hvordan man navigerer informationsstrømmen på internettet.

SPROG & UDVIKLING
Når sproget skal læres, handler det dels om at lære navne på ting, levende væsner og følelser, men også om at lytte, forstå og gøre sig forståelig over for andre. Ord og tal kan trænes med interaktive plakater, fotoalbum og klemmer, og mundtlig kommunikation kan trænes med walkie talkies. Børnene kan selv optage og afspille lyd på de mobile enheder.

NATUR & TEKNOLOGI
Naturen byder på mange oplevelser, og teknologi gør det muligt at snuse til naturvidenskab allerede i børnehaven. Med kameraer og mikroskoper kan man kigge ned i en myretue, zoome ind på mikroorganismer eller fotografere dyr man aldrig kunne have sneget sig ind på. Med metaldetektorer kan man gå på skattejagt og undersøge hvad mennesker efterlader i naturen.

MUSIK & BEVÆGELSE
Musik skaber fællesskab og spiller en vigtig rolle i udviklingen af sprog og motorik. Klappelege, dans og sang kan udvides teknologisk med musikalske trædesten og børnevenlige lydoptagere og afspillere. Leg udendørs får et interaktivt twist, når man kan finde poster med skjulte lydbokse. Måske der er optaget en sang eller et tip til at komme videre i skattejagten?