Forskning

I Minimakerspace undersøger vi grænserne for hvad børn i dagtilbud kan, når de får stillet medie-, IT- og fabrikationsteknologier til rådighed. Desuden bliver der udviklet konkrete øvelser og aktiviteter, der gennemtestes og publiceres i en form, der let kan deles. Dette eksperimenterende arbejde skaber ny viden, der har relevans for mange både i og uden for Danmark. Som en del af projektet arbejdes der på at skabe videndeling på tværs af de deltagende kommuner.

For at sikre dybdegående evaluering og dokumentation af projektet, er der tilknyttet forskere fra Professionshøjskolen UCC til Minimakerspace. Forskerne deltager i de forskellige work-shops og besøger de involverede dagtilbud, for at indsamle erfaringer fra både børn og voksne. Denne videnopsamling skal bruges til at udvikle et samlet sæt didaktiske metoder og nyt læring- og undervisningsmateriale, som også kan tilpasses dagtilbud i andre europæiske lande.

Ud over de to danske kommuner der er med i Minimakerspace, samarbejder projektet med et fælleseuropæiske projekt ”Digital Media Competence for Educational Staff in Early Childhool Education”, i daglig tale kalder Mini-maker, hvor der er deltagere fra Tyskland, Norge, Belgien og Danmark. På denne måde bliver Minimakerspace et projekt der samler perspektiver på læring og undervisningssektoren som helhed. Målet med det fælleseuropæiske projekt er at udvikle et træningsprogram for pædagogisk personale, hvor læringen er rammesat af designudfordringer og makerspaces som fysisk ramme.

Den indsamlede viden vil blive understøttet af en åben kommunikationsplatform, hvor erfaringer let kan deles. Uanset om det gælder vidensdeling fra børnehave til børnehave, eller mellem hverdagen i praksis og det uddannelsespolitiske lag. Og på længere sigt er håbet, at uddannede pædagoger kan træne deres kollegaer i brugen af læringsteknologier, så metoderne udbredes.

Steen Søndergaard
Lektor
Pædagoguddannelsen
Campus Carlsberg