Didaktisk Design

Selvom der er bred enighed om, at digitale kompetencer er essentielle for at klare sig godt i fremtidens samfund, er der usikkerhed omkring hvordan vi bedst introducerer de mindste til den digitale verden. En central tanke i Minimakerspace-projektet er at vi bør tænke IT og læringsteknologier ind i børnenes dagligdag, frem for at se det som noget, der er afskilt fra dagtilbuddenes øvrige aktiviteter. Det indebærer at inddrage temaerne i de pædagogiske læreplaner, så de valgte teknologier er med til at understøtte barnets personlige, sociale, sproglige og motoriske og æstetiske udvikling.

Mange læringsteknologier lægger op til gruppeaktiviteter, hvor børnene i fællesskab omsætter deres idéer til virkelighed. Her bliver 3D-print eller programmering blot endnu et materiale, som kan bruges på lige fod med karton, tuscher og byggeklodser. Frem for at begrænse børn til at blive digitale forbrugere, skal vi klæde dem på til at bruge teknologierne kreativt i sociale praksisfællesskaber. Udgangspunktet er den eksperimenterende leg, hvor tryghed giver grobund for nysgerrighed og gåpåmod. Betragter man de pædagogiske temaer som noget tværgående, der kan indgå i alle seks læringsteknologiske kategorier, forankres de digitale kompetencer i barnets alsidige dannelse.

For at anskueliggøre hvordan hvert kompetencefelt kan spille sammen med samtlige pædagogiske temaer, udvikles der en række læringsaktiviteter, som det pædagogiske personale kan tage udgangspunkt i. Disse eksemplariske forløb fungerer som stilladsering, der gør det mere ligetil at komme i gang med læringsteknologierne og bruge dem hensigtsmæssigt. Læringsaktiviteterne udvikles af Hippominis konsulenter, i tæt samspil med pædagogerne i de deltagende institutioner.

Konsulenterne fra Hippomini faciliterer to dages træning i starten af forløbet, og sørger for at viden og praktiske erfaringer bliver delt på tværs af deltagende institutioner, så længe forløbet kører. Det pædagogiske personale spiller dermed en vigtig og aktiv rolle i udviklingen og dokumentationen af projektet. Hver institution har adgang til et antal konsulenttimer fra Hippomini, så der er mulighed for at få en konsulent ud i praksis en halv eller hel dag. Den kontinuerlige sparring mellem pædagoger og konsulenter gør det muligt at dele viden, implementere ændringer og udvikle bedre læringsmateriale, som giver mening i pædagogernes hverdag – uanset hvilken kommune de er i.

Læreplan Hippomini