EXPERIMENTAL PLAY
WITH DIGITAL TECHNOLOGY

Hvorfor Minimakerspace?

Når digitale teknologier og medier i stigende grad fylder vores hverdag, er det også en udvikling der kan mærkes i legekulturen og undervisningssektoren. Digitale kompetencer bliver relevante for langt yngre børn end før i tiden, og dermed er digital leg og læring kommet på dagsordenen i dagtilbuddene. Men hvordan klæder vi de mindste på til den digitale udvikling, uden at det betyder mere skærmtid og ”tomme kalorier” på tabletten? Og hvordan kultiverer vi de rette pædagogiske kompetencer, der sikrer at de nye teknologier tages i anvendelse bedst muligt? Det er nogle af de problemstillinger, vi undersøger i udviklingen af Minimakerspace.

En central tanke i Minimakerspace-projektet er at digital dannelse er en forudsætning for at være aktiv medborger. Det er ikke længere nok at være digital forbruger - for at være digital medborger, skal man både kunne forholde sig kritisk til teknologierne omkring en, og man skal kunne bruge dem kreativt til at skabe noget nyt. Et af målene for Minimakerspace er at gøre daginstitutionsbørn så bekendte med teknologien, at den indgår i kreativ leg, på lige fod med velkendte materialer som karton og modellervoks.

I foråret 2016 nedsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en mastergruppe, der via udvalg arbejder på at revidere de pædagogiske læreplanstemaer. Også her inddrages IT-kompetencer og det teknologiske område. Fra en pædagogisk vinkel, skaber teknologien nye interaktionsformer, der kan bidrage til æstetiske læreprocesser. Læringsteknologier kan altså give god pædagogisk mening og skabe merværdi i praksis, hvis de bruges rigtigt. Med det aktuelle fokus på 21. århundredes færdigheder, er det særligt interessant at introducere den teknologiske læring i de mindstes uformelle læringskultur.

Innovation opstår gennem den eksperimenterende leg, og netop den legekultur finder vi i dagtilbuddene. Forankres teknologien i dagtilbuddene på en måde, hvor børn bliver medskabere af deres egen digitale legekultur, kan passiv skærmtid afløses af mere aktive, skabende aktiviteter, der understøtter børnenes alsidige udvikling. Det at fokusere på børns kulturelle produktion er ikke i sig selv en nyhed, men Minimakerspace-projektet arbejder med en ny digital materialitet, hvor kodning eller 3D-print ses som et materiale og håndværk.

Contact us